Exter Xanh trị nấm, vi khuẩn, mốc ở cá cảnh, ngăn ngừa bệnh cá

130,000  VNĐ 95,000  VNĐ

Exter Xanh trị nấm, vi khuẩn, mốc ở cá cảnh, ngăn ngừa bệnh cá

130,000  VNĐ 95,000  VNĐ