Điều khoản điều kiện

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

– Khi bạn truy cập vào website www.cacanhmyminh.com nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Website có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang website mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng website, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

– Website chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm chứ chúng tôi không phải nhà sản xuất. Vì vậy những đánh giá, nhận xét về sản phẩm hiển thị trên website là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.

THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN

– Hiện nay có rất nhiều website sử dụng, sao chép hình ảnh, nội dung từ website www.cacanhmyminh.com.  Chúng tôi khuyến cáo rằng mọi nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, hình ảnh, video đều là tài sản của website: www.cacanhmyminh.com và miễn sao chép dưới mọi hình thức.

– Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của website này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm chúng tôi sẽ khởi kiện vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

QUYỀN PHÁP LÝ

– Chúng tôi đã đăng ký quyền sở hữu toàn bộ nội dung của website này với các cơ quan chức năng có liên quan. Tất cả nội dung được thể hiện trên website này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam.

– Các điều kiện, điều khoản và nội dung của website www.cacanhmyminh.com được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép website này mà không được sự cho phép bởi www.cacanhmyminh.com

– Trong mọi trường hợp, chúng tôi dựa trên các điều khoản về luật thương hiệu và bản quyền bởi luật pháp Việt Nam để khiếu nại, thưa kiện những vi phạm nêu trên.

QUI ĐỊNH VỀ HỢP TÁC & ĐỐI TÁC

Tất cả các đối tác của www.cacanhmyminh.com phải tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận,  cam kết về việc sử dụng các nội dung thông tin và tất cả các văn bản đều là tài sản của website: www.cacanhmyminh.com và không được chuyển nhượng, mua bán, trao đổi, sử dụng cho người khác khi không được sự cho phép bởi chúng tôi.