Chính sách đổi hàng

Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi giao nhận thành công.

Nếu bạn không hài lòng về sản phẩm hoặc sản phẩm đã giao không như cam kết, Kim Kê sẽ thay thế sản phẩm khác với điều kiện sản phẩm trả về phải còn trong điều kiện nguyên vẹn ban đầu. Yêu cầu đổi hàng phải được chuyển đến chúng tôi trong vòng 12 giờ sau khi nhận hàng.

Vui lòng liên hệ số điện thoại 0345 18 28 68 trong vòng 12 giờ sau khi nhận hàng.